torsdag 10 november 2011

Uppdatering från styrelsens möte i oktober

Hej på er,

Förlåt att det har dröjt att inte jag har uppdaterat direkt efter styrelsehelgen som var tänkt. Flera skäl har gjort att inte blogginlägget inte har kommit iväg förrän nu. Men bättre sent än aldrig.

De som var med under styrelsehelgen och gjorde den möjlig var Benham, Rasmus, ordförande Helené och undertecknade Susanne. En tapper styrka men ack så viktig.

Styrelsen passade på att avtacka Gudrun för sitt jobb som generalsekretare för Unga Hörselskadade.

Under styrelsehelgen tog vi beslut på att:
*Anta det reviderade politiska programmet som blev på återremiss från årsmötet. Årsmötet 2012 kommer få ta ställning till detta program som styrelsen har ställt sig bakom.

* Ställt sig bakom skolförslaget som är framarbetet tillsammans med andra hörselorganisationer som vårat och jobbar vidare på det.

Vi pratade mycket om ekonomi på mötet och gick igenom hur det ser ut för resten av året och för 2012. På grund av att vi inte har fått in så mycket fondmedel i år så kommer vi att göra en stor förlust. Det kommer att märkas av en del inför nästa år, bland annat kommer en del verksamheter på riksnivå troligtvis att behöva ställas in. Vi i styrelsen, tillsammans med kansliet, arbetar aktivt för att försöka förbättra ekonomin. Vi ber er medlemmar om förståelse för situationen och om hjälp.

Ju fler medlemmar vi blir i år, desto bättre ekonomi kommer vi att få nästa år. Så vi vill verkligen uppmana alla att försöka få så många ni kan att gå med i UH. Det är gratis första året för nya medlemmar! Medlem blir du enkelt genom att fylla i det här formuläret: http://www.uh.se/php/ungahorselskadade/blimedlem.php

Vi hade en bra diskussion kring hur vi ska jobba vidare med nästa års tema, som är arbetsliv. Har ni medlemmar idéer så kom gärna med dem till styrelsen eller till kansliet. Alla idéer ska tas till vara på. Styrelsen beslutade att åter uppliva Rablader dock inte som den har sett ut tidigare i en liten annan form. Men det är jätte bra att vi behåller våra tidning.

Vi fattade även beslut att anta kansliets arbetsbeskrivningar som Arbetsutskottet har jobbat fram.

De var de stora punkterna och en gång ber jag om ursäkt att jag inte har uppdaterat tidigare än vad jag har gjort.

Jag vill åter igen uppmana att verkligen sprida information så man vill gå med och göra organisationen ännu starkare. Ensam är inte stark tillsammans är vi oslagbara!

Vid datorn Susanne

Inga kommentarer: