tisdag 6 december 2011

Ungdomskonferensen 18-20 november 2011

Helgen den 18-20 november genomfördes Unga Hörselskadades årliga Ungdomskonferens på Härnösands folkhögskola. Ungdomskonferensen är Unga Hörselskadades största medlemsaktivitet på riksnivå och har varje år olika teman. Årets tema var ”Musik för hörselskadade” och förväntningarna var stora bland deltagarna. Helgen inleddes med dramaövningar för att lära känna de andra deltagarna och för att bryta nervositeten. Kvällen följdes av en mindre operakonsert som inspirerade till lördagens workshops. Deltagarna blev då indelade i tre grupper och fick prova på att spela pop/rock, skapa ett stycke med elektrisk akustisk musik och skapa ett rytmiskt stycke helt utan instrument. Workshoparna utmynnade sen i
nyskapande konserter vilka var mycket uppskattade. Kvällen avslutades så med afrikansk dans och gruppövningar.

Två av höjdpunkterna under helgen var två mycket givande föreläsningar.
Operasångerskan Linnea Bergling berättade om sina erfarenheter av att drabbas av plötslig dövhet och hur det kändes när livet som musiker inte längre var en självklarhet. Numera bär hon Cochleaimplantat och håller på med musik utifrån de förutsättningar hon har. Den andra föreläsningen hölls av TinnitusKonsulten Cathrin Forsberg. Hon berättade dels om sina egna erfarenheter av tinnitus och hörselskador
och dels om hur man kan skydda sig från att få värre hörselskador och tinnitus.

Helgens 18 deltagare i blandade åldrar var mycket duktiga och aktiva under helgen. Vi i Unga Hörselskadade ser glatt fram emot nästa års Ungdomskonferens och ett nyttspännande tema!

/ Jennika Landin, vikarierande generalsekreterare Unga Hörselskadade

Inga kommentarer: