tisdag 4 oktober 2011

Arbetsförmedlingens brukarråd den 27 september 2011

Tisdagen den 27 september var det dags för arbetsförmedlingens brukarråd som håller möte en gång i halvåret. Representanter medverkade från HRF, UH, SDR, SRF, US och olika anställda från arbetsförmedlingen som arbetar med hörsel och synfrågor.

På dagordningen fanns bland annat frågor kring strategin för genomförandet av funktionshinderpolitiken (se tidigare blogginlägg), arbetsförmedlingens hemsida och en ny kampanj.

Arbetsförmedlingen presenterade deras särskilda delmål i strategin för genomförande av funktionshinderpolitiken och sade sig vara positiva till att nu ha mätbara mål att nå i frågan. Målen gällde främst att få ut fler personer med funktionsnedsättning i arbetslivet och särskilt unga personer.

Vi diskuterade kring arbetsförmedlingens hemsida och HRF gav kritik mot att det tagit mycket lång tid att uppdatera informationen kring vilken hjälp personer med hörselnedsättning kan få i sitt arbetssökande. Arbetsförmedlingen lovade att uppdatera de delar som fortfarande är ofullständiga.

Anställda från Arbetsförmedlingen lyfte frågan om att kommuner och landsting beslutar väldigt olika vad gäller möjligheten till att få arbetsresor och tekniska hjälpmedel (såsom hörapparater) betalda. De flaggade för att det har blivit tydligare och större skillnader det senaste året och bad oss ideella föreningar att hålla oss uppdaterade i frågan.

Arbetsförmedlingen presenterade också deras nya kampanj Se Kraften! vilken syftar till att arbetsgivare ska se möjligheterna med att anställa personer med funktionsnedsättning snarare än hinder. För att läsa mer om kampanjen, se: http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare/Stod-och-service/Erbjudanden/Se-kraften.html

Nästa möte med arbetsförmedlingens brukarråd är i mars 2012. Vill du att vi i UH ska lyfta någon fråga är du varmt välkommen att maila jennika@uh.se

Skrivet av: Jennika Landin, vikarierande generalsekreterare UH

2 kommentarer:

Anonym sa...

Vem/vilka representerade UH? Lite nyfiken, eftersom det ska vara Sofia T, men texten är skriven av Jennika.

Unga Hörselskadade sa...

Hej! Det stämmer bra att det är Sofia T som är UH:s valda representant i brukarrådet. Den här gången kunde Sofia dock inte medverka så styrelsen valde att jag kunde hoppa in som ersättare. Det går därför lika gärna att maila henne direkt på sofia.tornqvist@uh.se om man har någon punkt eller fråga kring ämnet. (Jag vidarebefordrar det till henne annars) Hoppas du känner att du fick svar på din fråga! / Jennika