fredag 26 augusti 2011

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

I juni presenterade regeringen en ny strategi för genomförandet av funktionshinderpolitiken. I onsdags, den 24 augusti höll de ett lanseringsseminarium i Stockholm. Dit var funkisorganisationer och statliga myndigheter inbjudna för att lyssna på regeringens viljeinriktning, få en presentation av strategin och ställa frågor direkt till ministrar och representanter från olika myndigheter. Från UH var Heléne Larsson och Imse Nilsson.

Barn- och äldreminister Maria Larsson började dagen med att presenterar innehållet i strategin.
Hon pratade bland annat om vikten av att anställa personer med funktionsnedsättning. En nyligen framtagen rapport visar på att offentlig sektor är sämst. Larsson la mycket vikt kring att offentlig sektor måste ta täten och vara en förebild i detta inkluderingsarbete.

Efter henne presenterade Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström de kommande insatserna på arbetsmarknadsområdet. I hennes tal lyfte hon några exempel kopplat till hur illa det kan gå i verkligheten om myndigheterna inte har tillräckligt bra kunskap kring olika funktionsnedsättningar. Att skicka informationsmaterial i punktskrift eller en ljud-cd till en döv person är kanske inte rätt sätt att gå tillväga.

Arbetsförmedlingen presenterade att man kommer ha ett specifikt delmål för unga med funktionsnedsättning. Frågan är om ett delmål kommer göra skillnad i verkligheten. Att det dessutom är ett av få delmål som specifikt nämner unga personer i strategin är lite oroväckande.

Generellt var båda ministrarna överens om att det finns mycket kvar att göra för att undanröja hinder i samhället och skapa mer delaktighet och inkludering. Flera i salen höll dock inte med om den väg dit som målades upp. Ingrid Burman (ordförande i HSO – Handikappförbunden) försökte sig på att ta en kritisk hållning till den presenterade strategin i sitt framförande. Hon lyfte bland annat att man kan ha en fullgod arbetsförmåga men endå behöva stöd från offentlig sektor, då i form av tekniska hjälpmedel.

Frågan om tekniska hjälpmedel lyftes senare under den frågestund som fick avsluta lanseringen. Viktoria Öjeforst, före detta ordförande i Unga Synskadade kommenterade att man måste kunna söka arbetshjälpmedel redan när man är arbetssökande. Något som stämmer helt överens med UH:s åsikt. Tyvärr fick Viktoria inget bra svar från varken ministrarna eller myndighetsrepresentanterna, mer än ett löfte om att man ska titta vidare på detta.

Under de timmar vi var där fick vi höra många fina ord och det var först när HRF:s ordförande J-P ställde sig upp som klimatet i rummet ändrades lite. Han var väldigt tydlig med att den här strategin inte är tillräcklig. Han menade på att många är missnöjda med resultatet och att det egentligen behövs mer lagstiftning, inte en handlingsplan med otydliga mål.

Strategin är baserad på de inriktningsmål som regeringen fastställde för några år sedan. Syftet med strategin är att presentera politikens inriktning, med konkreta mål för samhällets insatser samt hur resultaten ska följas upp under de kommande fem åren(2011-2016).

De åtgärder som presenteras i strategin är uppdelade på följande nio områden; Arbetsmarknadspolitiken, Socialpolitiken, Utbildningspolitiken Transportpolitiken, IT-politiken, Ökad fysisk tillgänglighet, Rättsväsendet, Folkhälsopolitiken, samt Kultur, medier och idrott. En central del av strategin är att målen ska följas upp och att effekten av insatserna ska kunna mätas på ett bättre sätt.

UH kommer att följa arbetet med implementering av strategi och vi får väl se om målen uppnås?

Strategin går att hitta på regeringens hemsida. mer info från laneringen finns här.

Skrivet av Imse Nilsson, kommunikatör UH


Inga kommentarer: