torsdag 29 april 2010

Årets utmärkelser

På UH:s årsmöte delas varje år ett antal utmärkelser ut. Nedan hittar ni årets utmärkelser.

Årets förening

UH Örebro
Årets förening är en av Unga Hörselskadades största lokalavdelningar och har trots att det många gånger varit tungrott genomfört ett flertal lyckade aktiviteter av olika slag under året. Fastän lokalavdelningen endast har ett fåtal aktiva lyckades de värva många nya medlemmar under Unga Hörselskadades medlemsrekryteringskampanj hösten 2009. Föreningens styrelsemedlemmar är ambitiösa och aktiva.

Utmärkelsen tilldelas årligen en förening som under året på olika sätt har utmärkt sig. Det kan vara en markant ökning av medlemsantalet, nytänkande i sin verksamhet eller något annat som är värt att uppmärksamma

Årets tjej/kille
Sara Selling
Årets tjej är glad och vänlig, engagerad och ambitiös. Hon har under flera år setts som ledare på Unga Hörselskadades läger och kurshelger och hon sitter i styrelsen för en av Unga Hörselskadades största lokalavdelningar. Årets tjej är en riktig vän som ställer upp för sina medmänniskor även när det innebär extra besvär för henne själv och ett praktexempel på detta fick vi när hon sköt upp sin hemresa från Laos för att finnas till hands när hennes praktikantkollega blev sjuk.

Erik Knutsson
Årets kille hyser ett stort engagemang för andra människors väl och ve både på hemmaplan och på bortaplan. Vi har sett honom som ledare på läger, som aktiv inom Unga Hörselskadades yngsta lokalavdelning och han har växt i sina uppdrag. Årets kille är lugn och avslappnad, öppen och inkluderande. Under det största uppdrag han åtagit sig tillbringade han fem månader mycket långt bort från sina nära och kära och trots sjukdom och med risk för sitt liv valde han att fullfölja praktikantuppdraget i Laos.

På varje årsmöte delas priset Årets kille och Årets tjej ut för det året som har varit. Under årsmötet 2010 på Västanviks Folkhögskola kommer priset delas ut till en kille respektive tjej som är ung, har en hörselskada och som såklart är medlem i UH. Priset går till en person som under år 2009 aktivt och ideellt har arbetet för UH:s syfte.

Årets Vaxpropp
Jan Björklund
Ordet demokrati är en sammanfogning av grekiskans demos som betyder folket, och kratos som betyder styrelse, vilket ger den ungefärliga betydelsen folkstyre. Demokrati innebär alltså att folket ska styra hur våra politiker ska välja och rösta i olika frågor. Mottagare av Unga Hörselskadades utmärkelse Årets vaxpropp år 2010 har fullständigt missförstått detta begrepp.

I ett avgörande beslut för oss skolungdomars framtid har han valt att fullständigt negligera flera svenska funktionshinderorganisationer. För trots omfattande korrespondens, remissvar och samtal med årets mottagare står det inte ett ord om obligatorisk funktionshinderskunskap i propositionen om den nya lärarutbildningen. Propositionen har det löftesrika namnet Bäst i klassen men man kan ifrågasätta hur Årets vaxpropp tänkt sig det då ett stort antal elever i den svenska skolan inte ens får vara med och tävla.

En obligatorisk kurs i funktionshinderkunskap ger en trygghet för framtida elever, föräldrar och lärare. Elever gör som läraren och är läraren osäker i sitt bemötande av det barn som har en funktionsnedsättning smittar beteendet av sig på resten av klassen. Det är förstås inte acceptabelt att lärarnas bristande kunskaper leder till försämrad undervisning och utanförskap för dessa elever. Det skulle vara ett stort misstag om Riksdagen skulle rösta igenom den här propositionen, vi skulle få en lärarutbildning som strider mot två viktiga konventioner och som varken ger lärarna verktyg att upptäcka särskilda behov eller kommunicera med och undervisa de elever de ska möta.

Unga Hörselskadades förhoppning är nu att i alla fall någon i Riksdagen har läst sin grekiska och förstått vad ordet demokrati betyder. För uppenbarligen har Sveriges utbildningsminister Jan Björklund, årets mottagare av Unga Hörselskadade utmärkelse Årets vaxpropp, inte gjort det.

Unga Hörselskadades vaxpropp går till en person, en organisation, en myndighet eller ett företag som på något sätt visad brist på lyhördhet gentemot unga människor med hörselskadors behov och intressen.

Årets Vip Hip
Peter Hultqvist

Årets Vip Hip går till en man som genom sitt engamang inom det politiska och genom sin iver att lära sig mer om unga med hörselskada hjälpt till att uppmärksamma två av våra hjärtefrågor, tvåspråkighet och svenskt teckenspråk.

Årets Vip Hip poängterar att det är viktigt att personer med hörselnedsättning eller dövhet också kan bli delaktiga på olika sätt i vårt samhälle. Han har skrivit flertal motioner i ämnet och vi hoppas att han fortsätter att vara en inspirationskälla för sina kollegor i Riksdagen och fortsätter att hjälpa till att synliggöra våra frågor. Vi på Unga Hörselskadade vill härmed uppmuntra och tacka för det årets Vip Hip har givit oss genom sina motioner under året.

Unga Hörselskadade delar årligen ut Vip Hip åt en person, organisation eller ett företag som gynnar utvecklingen mot ett samhälle som är tillgängligt för unga med hörselskada

Inga kommentarer: