söndag 25 april 2010

Årsmöte dag 3

Förhandlingarna i plenum har börjat. Vi börjar med en röstning om ansvarsfrihet där motionären Anna Hultman vill ta bort UR:s rätt att rösta i ansvarsfrihet vilket ungdomsrådet självklart stödjer.
Utfallet blir att vi inte ska rösta i den frågan.

Frågan går nu vidare till om UR ska rösta i överhuvudtaget. Ungdomsrådet är inte riktigt överens i frågan men har tagit ett kollektivt beslut att de inte ska rösta.
Denna fråga har fått extra debattid då det har varit en del argumentation och diskussion under helgen kring detta.
Årsmötet beslutar: Avslag på motionen.

Vi byter namn på intresseföreningar till intressegrupp.
Vi bör hinna med några fler frågor innan lunchen, bland annat ersättning till förtroendevalda och deltagaravgift till årsmötet.

Inga kommentarer: