tisdag 10 november 2009

Teckenspråk = meritpoäng på gymnasiet

Det har startats en namnlista för att få svenskt teckenspråk att räkna som meritpoäng på gymnasiet.

Svenskt Teckenspråk är ett språk som används i Sverige av ca. 30 000 teckenspråks-användare. Ut över det finns det en stor grupp människor som är i behov av teckenspråk som ett stöd och komplement till talet. Att ha möjligheten att läsa teckenspråk på gymnasiet för hörande har varit en stort merit när eleverna ska söka jobb! En arbetstagare som kan kommunicera med döva/hörselskadade är ett stort plus!

Idag…
… får alla som läser moderna språk (exempelvis tyska, franska, spanska & samiska) på gymnasiet meritpoäng när de ska söka till högskolan.
… erbjuds teckenspråk på gymnasieskolor som individuellt val (300p). Men eftersom teckenspråk inte är meritgivande, missgynnas de elever och följden blir att fler och fler blir mer eller mindre tvungna att läsa andra meritgivande ämnen. För att eleverna ska kunna konkurrera in på högskolan.
… ges teckenspråk till en handfull grundskolor för hörande som språkval.

Skriv på namnlistan du också!
http://www.namnlista.se/teckensprak-meritpoang-pa-gymnasiet

/Josefine Hedlund, kommunikatör UH

Inga kommentarer: