fredag 6 november 2009

Studeibesök Westanders PR byrå

Tisdagen den 3 november var åtta medlemmar från Unga Hörselskadade och besökte Westanders PR byrå i Stockholm. Under den dryga timmens studiebesök fick vi träffa Olle som arbetar på PR byrån som berättade hur vi som intresseorganisation kan arbeta med påverkansarbete.

Olle informerade oss lite kring Westanders verksamhet och sedan fick vi möjlighet att ställa frågor och diskutera med honom. Under de sista åren har UH arbetat en del med påverkansarbete av olika slag, bland annat så har vi anordnat politikerträffar, åkt till Almedalsveckan på Gotland osv. Våra diskussioner kretsade kring hur vi kan påverka både på lokalnivå samt på högre nivåer. Olle berättade att det ofta är ganska lönlöst att kontakta de allra högs uppsatta politiker, utan att vi istället skall arbeta för att träffa de som sitter lite lägre ner i hierarkin, de har en större möjlighet at faktiskt kunna göra någonting för oss. Vidare så kretsade diskussionen kring hur vi skall gå till väga för att få våra frågor igenom. Nu idag så arbetar vi ofta på så sätt att vi berättar våra krav, men inte så mycket om hur vi anser att de skall lösas. Olle menade att vi också bör formlera lösningar, berätta för politikerna hur de kan genomföra olika förbättringar för vår målgrupp. Även att lämna rapporter med evidensbaserad fakta till politikerna ansågs vara av vikt, att visa på att situationen för unga med hörselskada bör förbättras utifrån viss fakta. Detta är helt klart ett perspektiv att tänka ut ifrån, kanske är bättre att lägga ner mera resurser att driva en fråga hårt, än att driva fem frågor halvbra.

Vi fick även tips att använda oss mera av lokalmedia för att nå ut med våra budskap, lokalmedia har ofta ganska ont om nyheter och är villiga att ta in det mesta. Att gå via lokalmedia tycker jg personligen låter som ett bra sätt, och jag vill uppmana våra medlemmar att ta chansen och våga påverka, även i din hemkommun. En annan intressant sak som diskuterades under vårt studiebesök är att använda statistiska centralbyråns undersökningar mera. De gör undersökningar på det mesta. Statistik är ofta väldigt bra och svårt att motsäga vid argumentation med exempelvis politiker.

Jag tycker att studiebesöket var väldigt intressant och vi fick många nyttiga tips och idéer, nu är det bara att fortsätta jobba och använda de nya perspektiven som framkommit på mötet.Vid tangenterna Heléne

Inga kommentarer: