måndag 16 november 2009

Arbetsmarknaden för döva och hörselskadade

Dövas förening i Örebro driver (tillsammans med Stiftelsen Activa, Sveriges Dövas Ungdomsförbund och Örebro Dövas Ungdomsklubb) ett projekt som är finansierat av Allmänna Arvsfonden. Inom projektet håller de på och gör 30 intervjuer under tre år, med döva och hörselskadade i arbetslivet. Frågorna handlar bland annat om kommunikation och hjälpmedel, och syftet är att inspirera unga med hörselskada eller dövhet som är på väg ut i arbetslivet. Dels de som vet vad de vill, men inte om det går, och dels de som inte riktigt vet vad de vill än. Intervjuerna ska sedan läggas upp på en hemsida. Det är ett riktigt spännande projekt som är väl värt att hålla ögonen på. De första sju intervjuerna kommer att publiceras den 31 mars 2010. Och sedan kommer de följande intervjuerna att publiceras den 31 mars 2011 och 2012. I torsdags hade projektet ett möte för referensgruppen, och då närvarade jag. Vi fick information om projektet, vi fick komma med åsikter och frågor. Riktigt spännande, som sagt var. Den som är intresserad kan följa projektledaren Marias arbete på bloggen http://arbetsmarknaden.blogg.se/

Gudrun Skaven Petterson
Ledamot i Ungdomsrådet

Inga kommentarer: