fredag 19 juni 2015

Manifestation gällande flytten av Kattungens förskola

I onsdags var det manifestation på Stortorget i Örebro gällande flytten av Kattungens förskola till Klöverängen ute i Lillån. För er som inte vet så är Kattungen en förskola med teckenspårkig inriktning för barn som är döva, hörselskadade eller har döva föräldrar. Kommunikationen sker på teckenspårk samt talad svenska för de som har möjlighet att höra.
 
Flytten har väckt starka känslor inom döv- och hörselskadevärlden då den är plötsligt påkommen och en ordentlig risk och konsekvensanalys ej genomförts. Politiker i Örebro har gjort ett antal klantiga uttalanden som att det är för mycket teckenspråk på förskolan etc. Sent omsides fick jag frågan om Unga Hörselskadade hade möjlighet att vara med och hålla ett tal under manifestationen.
 
Dagen inleddes med att en protestlista med namnpåskrifter överlämnades till kommunalrådet i Örebro kommun.
 
Jag tog upp aspekter så som att målgruppen för Kattungens förskola befinner sig mitt i en stor förändringsprocess. Idag får allt fler barn Cocchlea Implantat (CI) och att kravet att förskolan för målgruppen har fungerande hörselteknik är således ett krav. Samtidigt kommer dessa barn aldrig att passa in i normen för ett hörande samhälle, istället behöver barnen ges bästa möjliga förutästtningar för ar att utveckla en stark identitet som döva eller hörselskadade. Jag ställde mig frågan hur de bäst gör detta? Jo genom att vistas i en miljö med fungerande kommunikation och möjligheter att använda tvåspråkighet, svenska och teckenspårk. Genom att lära sig två språk finns valfrihet, barnet kan använda sig av talat språk i en situation och teckenspråk i en annan situation. Det är viktigt att redan i förskoleåldern se språk från ett längre perspektiv. Det är omöjligt att veta vilka behov ett barn på fem år kommer att ha i gymnasieåldern gällande kommunikation. I en situation kanske hörseltekniken fungerar bra, men ute på rasten eller på släktträffen är förutsättningarna annorlunda. För bygga kommunikativa broar är det viktigt att börja i låg ålder, redan på förskolenivå.
 
Detta är ett axplock ur det som jag tog upp under mitt tal.
 
Dagen hade många besökare, bland anant så bussades besökare både från Dalarna, Stockholm och Göteborg för att vara med denna dag.
 
Bjuder på en bild när jag håller tal, bär turkosa kläder som är teckenspråkets färg
 
                                                                                              Foto Niklas Vanjura
 

 

Inga kommentarer: