onsdag 6 november 2013

Unga personer med hörselskada är de bästa experterna på hur det är att vara ung och ha en hörselskada!

Jag tycker verkligen om min benämning på min ID-bricka. Som representant för unga med funktionsnedsättning har jag ofta blivit bemött av "ung-och-dum-attityden" men så är verkligen inte fallet här. Jag har blivit bemött som en expert med viktig och aktuell kunskap om de frågor som seminariet berört. Jag upplever att mina åsikter och det jag säger tas tillvara och jag känner mig viktig. Fler beslutsfattare och arrangörer borde ha denna inställning för att skapa ett demokratiskt samhälle där alla är delaktiga.


Förmiddagen har mest bestått av redovisningar från olika länder, hur man arbetar i respektive land samt om vilka utmaningar man ser i det fortsatta arbetet med inkludering. Just synvändan är något som ofta tagits upp, att pedagoger, beslutsfattare och alla kring unga med funktionsnedsättning har rätt synsätt. Att man ser möjligheterna och inte problematiken.

Man har också atgit upp viktigheten i samarbete. För en effektiv utveckling krävs kommunikation mellan alla som är inblandade och samarbete så att alla arbetar för samma mål

 Här har vi representanter från Essungaskolan i Sverige.

/Elin

Inga kommentarer: