måndag 24 augusti 2009

Vidareutveckling av Cochlea implantaten i Linköping

Läste på Sveriges Radios hemsida att på Öronkliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping kommer fler patienter med hörselskador att kunna hjälpas i höst. Det är en utveckling av Cochlea implantaten och förbättringen innebär att patienten lättare kommer att kunna höra höga frekvenser i både tal och musik samtidigt som ingreppen blir skonsammare.

Metoden, det elektroakustiska cochlea implantatet, bygger tydligen på att man använder en hörapparat för basfrekvenser och i diskanten ett implantat, sedan är allt kopplat till en och samma apparat. De samverkar för att hjärnan ska uppfatta fler toner. Implantatet stimulerar de höga frekvenserna och hörapparaten de låga. Det blir en förbättring eftersom de traditionella cochleaimplantaten inte återger basljuden eller tonhöjden på ett ljud på ett bra sätt. De är utformade för att framför allt framhäva tydligheten i talet och många användare har svårt att uppfatta en melodi.

Om behandlingen: Teamet som arbetar med implantaten består av en audiolog, en kirurg, en ingenjör, en kurator, en hörselpedagog, en audionom och en psykologiprofessor. Patienten bedöms först av en hörselspecialist på hemorten och kommer därefter till US för ett detaljerat taluppfattningstest. Efter utredning om man är lämpad för ingreppet görs operationen. När taluppfattningsförmågan är lägre än femtio procent rekommenderas ofta cochlea implantat.

Så fungerar cochlea-tekniken: Implantatet är en form av hörapparat men en mottagare och en elektrod opereras inne i hörselsnäckan och kombineras sedan med en mikrofon bakom örat. Mikrofonen fångar upp ljud som leds till en talprocessor som i sin tur gör om ljudet till elektriska signaler. Signalerna skickas till en sändare som sitter ovanför örat och vidare via den inopererade mottagaren och elektroden till hörselsnäckan där den stimulerar hörselnerven. Det är detta som gör att hjärnan uppfattar ljud. För att CI ska fungera krävs att det finns fungerande nervceller och nervtrådar i hörselsnäckan. I och med att CI:t täcker ett större ljudområde och har en närmare kontakt med hörselorganen än en vanlig hörapparat kan ljuden bli klarare.

Källor:
Sveriges Radio
Landstinget i Östergötland

/Josefine Hedlund,
Kommunikatör Unga Hörselskadade

1 kommentar:

Anna sa...

Hej

Här finns billiga batterier till implantatet:

http://www.udens.se

Rekommenderas: lätt att beställa och snabb leverans!