lördag 11 juli 2009

Tack DN

Äntligen är det en dagstidning som tagit upp frågan om tillgänglighet. Läs DNs artiklar här och här. Det har känts som om politikerna inte har velat insett det löfte som gavs för över tio år sedan. När vi var på Almedalen för två veckor sedan var det exempelvis endast Lars Ohly som nämnde tillgänglighet i sitt tal och han lovade att han skulle jobba för att 2014 skulle samhället vara tillgängligt för alla. Det var helt tyst från de andra partiernas sida.

I dagens artikel tas även upp att otillgänglighet ska komma med i diskrimineringslagen, något som de flesta av handikapporganisationerna har arbetat för en längre tid.

Äntligen säger vi på UH och hoppas att politikerna ska ta till sig budskapet snarast.

Inga kommentarer: