tisdag 12 maj 2015

Riksstyrelsens möte i Örebro

I helgen hade riksstyrelsen sitt styrelsemöte denna gången i Örebro. Bekvämt tycker undertecknad som endast hade fem minuter till möteslokalen :-)

Schemat var späckat och vi berörde punkter som lokalföreningar som står utan kontaktperson, hur vi skall hantera detta. En komplicerad diskussion men ack så viktig. Diskuterades också om arvode, ekonomi etc. Mer om detta att läsa i kommande protokoll.

Några saker jag dock vill informera om är att styrelsen bjöd in elever från rgh/d med anledning av den planerade nedläggningen av Risbergska skolan. Eleverna berättade att se är missnöjda med hur politikerna skött informationen till dem, att de fick ett mer eller mindre färdigt beslut levererat och kände att de helt saknade möjlighet att vara med och påverka. Planen idag är att rgh/d skall flytta till Virginskaskolan medan de hörande eleverna på samma program skall till Rudbäcksskolan en lösning som både UH och eleverna ej finner optimal då det idag finns ett gott samarbete mellan hörande döva och hörselskadade på Risbergska vilket vi inte vill skall gå förlorat. Dessutom är Risbergska den av gymnasieskolorna som är bästa anpassad både för hörselskadade och personer med dövblindhet. UH tackar de elever som kom och vi kommer fortsätta jobba i frågan.

I lördags kväll hade riksstyrelsen gemensam middag med Örebros lokalförening vilket uppskattades från båda håll.

Inga kommentarer: