söndag 22 mars 2015

Vi lägger ner organisation

Vill börja med att förklara att detta är riksstyrelsens vision. Flera av er läsare fungerar säkert att hur menar de nu?! Jag skall förklara mig. Förra helgen hade riksstyrelsen möte. Förutom de klassiska diskussionerna tog vi även om att diskutera visioner.  En fråga som dök upp var hur vi önskar att organisationen skall se ut i de bästa av världar? Diskussion  kretsade kring att vår vision är att samhället skall vara fullt tillgängligt för personer med hörselskada. All i information skulle vara textad/tolkad, diskriminering skulle inte finnas, vi skulle ha samma möjligheter till studier/arbete som personer utan hörselskada osv.  Skulle alla dessa hinder rivas skulle UH inte längre behövas som organisation i sin nuvarande form. Vägen dit är dock lång och fram dess kommer vi att fortsätta kämpa för ett mer tillgängligt samhälle.

Så att lägga ner organisationen planerar vi idag inte

Inga kommentarer: