tisdag 10 mars 2015

Varför internationellt utvecklingssamarbete och hur fungerar det?

Med anledning av en fråga som väcktes på bloggen i samband med vårt förra inlägg om Nepalgruppens arbete så skulle vi vilja lyfta frågan om Unga Hörselskadades internationella arbete. Vi vill berätta om hur vi tänker när vi väljer att prioritera detta arbete och vilka vinster och lärdomar vi ser kopplade till att arbeta med något som kan tyckas ligga långt ifrån våra vanliga verksamheter.

Vi är en del av världen

Unga Hörselskadades strävan efter att göra världen bättre för barn och unga med hörselskada stannar inte vid Sveriges gränser. Runtom i världen har personer med hörselskada olika förutsättningar att vara delaktiga utifrån sina villkor. I en stor del av världens länder har personer med hörselskada inte tillgång till vare sig hörslinga eller hörapparater. Barn med hörselskada får inte möjlighet att gå i skola och isoleras från samhället. Bara en sådan sak som att det finns hörselvård som alla kan ta del av är på många ställen i världen inte en självklarhet. I en stor del av världen finns inte ens begreppet hörselskada, än mindre förståelse för hur det är att leva med en hörselskada. Och hörselskadan kan på många ställen vara en avgörande anledning till att en individs mänskliga rättigheter inte värnas. Av de här och flera anledningar har vi valt att återigen lägga tid och engagemang på internationellt arbete, den här gången i ett utvecklingsprojekt med den nepalesiska organisationen NAHOH, Nepal Association of Hard of Hearing.

Engagemang och möten utvecklar våra medlemmar och vår organisation

Vi är en ideell organisation, vi är våra medlemmar och våra medlemmars viljor och önskemål är det som sätter agendan för vår verksamhet. Det finns ett fantastiskt stort engagemang för internationella frågor i Unga Hörselskadade, och det är för oss en självklarhet att ta vara på det engagemanget och erbjuda möjligheter att få utlopp för det. Vi vet också att engagemang föder engagemang och att såväl vi som organisation och våra enskilda medlemmar lär sig och utvecklas genom att göra saker som upplevs som viktiga och utvecklande. Sällan är vi så fulla av idéer och kämparvilja som när vi kommer hem från en utbildning, ett läger, ett årsmöte, en konferens eller en projektresa. Genom nya möten och nya situationer lär vi oss både om oss själva och om andra. Ett internationellt utvecklingssamarbete möjliggör erfarenhetsutbyte med en annan kultur, något som är otroligt värdefullt i en globaliserad värld. Det ger våra medlemmar möjlighet att arbeta i en annan kulturell kontext, få kunskap om hur det är att leva med hörselskada med helt andra förutsättningar än i Sverige och sist med inte minst lära sig mer om andra sätt att leva samt andra former av engagemang. De erfarenheter som fås och den kunskap som skapas i ett sådant här projekt tar våra engagerade medlemmar med sig hem och använder i annan verksamhet inom Unga Hörselskadade och andra organisationer.

Om projektet i Nepal

Unga Hörselskadade har valt att arbeta internationellt genom paraplyorganisationen MyRight. MyRight är den svenska funktionshinderrörelsens biståndsorganisation för internationella utvecklingssamarbeten. Konceptet är att svenska organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning tillsammans med en partnerorganisation i ett annat land ska arbeta för att personer med funktionsnedsättning i partnerorganisationens land ska få ökad tillgång till sina rättigheter. Utvecklingssamarbetet drivs i projektform och löper över tre år. MyRight står för 86 % av kostnaderna för de projekt som beviljas. Övriga 14 % samlar organisationen själva in, till exempel genom gåvor, sponsring, bidrag och fondmedel. Egeninsatsen tas aldrig från statsbidraget som är pengar som Unga Hörselskadade får för att bedriva vår övriga verksamhet och stötta våra lokalavdelningar.

Det projekt som Unga Hörselskadades och NAHOH gemensamt har ansökt om att påbörja kommer bland annat gå ut på att stärka NAHOH som organisation och stärka deras medlemmar, bland annat genom ökad hörselskadeidentitet, kunskap om mänskliga rättigheter, möjlighet att lära sig teckenspråk och intressepolitiskt engagemang. Projektet kommer dessutom fokusera på att sprida information i samhället om hur det är att leva med hörselskada, vilka behov det kan medföra och hur det går att underlätta för personer med hörselskada så att de blir delaktiga i samhället.

/Sara Bryntse
Ordförande Unga Hörselskadade och aktiv i UH:s Nepalgrupp

Inga kommentarer: