onsdag 19 juni 2013

Hur ser det ut med hörseltillgängligheten i Almedalen egentligen?

Om mindre än två veckor så anländer unga Hörselskadades representanter Gotland, Visby och Almedalen för en veckas påverkande, diskuterande och minglande. Vår medverkan i Almedalen går ut på att vi ska genomföra Slingpatrull, det innebär att vi deltar på träffar, samtal, tal, seminarier, events och mingel precis som alla andra men att vi när vi gör detta genomför en hörseltillgänglighetsundersökning. Den går ut på att vi kontrollerar om det finns hörslinga, teckenspråkstolk och skrivtolk, samt att vi undersöker hur väl det fungerar med tekniken och hur förutsättningarna är för tolkanvändare. Syftet är att undersöka och belysa bristen på tillgänglighet under en av de viktigaste politiska veckorna i Sverige. För även döva och hörselskadade vill och ska få ta del av samhällets demokratiska processer!

Hur ser det ut med hörseltillgängligheten i Almedalen då?

Det har blivit bättre! Under de åren vi genomfört vår Slingpatrull i olika former har vi sett en positiv trend där fler och fler har hörslinga och tolkar på sina arrangemang, vi har också blivit bemötta med bättre attityd allt eftersom åren gått och fler och fler har lyssnat på vad vi vill ha och varför. Vi har nått fram till fler arrangörer med varför tillgänglighet är viktigt och det är ju en upplyftande utveckling!

Samtidigt kan vi konstatera att det, som alltid, inte går tillräckligt bra och tillräckligt fort med tillgänglighetsarbetet. En snabb sökning på den officiella webbplatsen för Almedalsveckan säger att det idag (19 juni) finns totalt 2211 anmälda evenemang i programkalendern. Av dessa är det smärtsamt få som har angetts som tillgängliga för döva och hörselskadade.

386 av 2211 har angett att det finns hörslinga. Det är endast 17 %.
150 av 2211 har angett att det finns teckenspråkstolk. Det är endast 7 %.
73 av 2011 har angett att det finns både hörslinga och teckentolk. Det är endast 3 %.

Det är alltså skandalöst låga 3 % av alla arrangemang i Almedalen som marknadsförs som tillgängliga för döva och hörselskadade.

Siffrorna är skrämmande låga. Till detta kommer även att det finns en risk att hörslingorna inte fungerar eller inte används och att förutsättningarna för tolkanvändarna att se tolkarna kan vara begränsade. Dessa siffror visar med all önskvärd tydlighet varför Slingpatrullen behövs även i år, för när tillgänglighet inte är en självklarhet måste någon sätta fingret på det och trycka till - för alla har rätt att delta och påverka, oavsett eventuell funktionsnedsättning.

Inga kommentarer: