tisdag 2 februari 2010

Angående motion om uppbyggnad av Regionala Resurscentrum

För ett år sedan gick flera organisationer inom ordförandegruppen ihop och skrev en skrivelse om att SPSM som myndighet borde få i uppdrag att ansvara för uppbyggnad av Regionala Resurscentrum (RRC) runt om i Sverige. UH var en av organisationerna som stod bakom skrivelsen.

HRF som har varit ledande i frågan har efter diskussion fått med en riksdagsledamot på tåget (Eva Flyborg (FP)). Eva har skrivit en motion som behandlas i dagarna. För att stötta och peppa inför motionens behandling har HRF skrivit ett brev och under ordförande gruppens möte igår frågade de om vi organisationer ville ställa oss bakom.

De som stödde skrivelsen valde att ställa sig bakom även denna gång, UH också då såklart! Nedan ser en kopia på brevet.

Inga kommentarer: