onsdag 27 januari 2010

Möte med POPTisdagen den 26 januari hade POP, inte popcorn men, arbetsgruppen för publicitet och påverkan möte på UH:s (Unga Hörselskadades) kansli. Vi var fyra deltagare: Isabel, Julia, jag (Kave) och Josefine från kansliet samt två teckenspråkstolkar. På bordet bjöds på tilltugg såsom bananer, nötter och kex.

På mötet diskuterade vi

  • Funktionshinderkunskap: Unga Synskadade (US) har frågat UH om vi vill samarbeta för att uppmärksamma ett kommande förslag från regeringen, om ändring av lärarutbildningen. Vi i US och UH har tidigare drivit frågan om att det ska ingå en kurs eller ett moment om funktionshinderkunskap i lärarutbildningen. Detta så att lärarare bättre ska kunna bemöta elever som har funktionshinder. Vi beslutade att UH ska vara med och skriva en debattartikel, gå till media och att försöka träffa utbildningsminister Jan Björklund.
  • Tillgänlighet på tåg: Lunch med SJ och Banverket. Julia och Josefine jobbar på planera in en träff med Banverket och SJ i maj detta år. Mer information kommer längre fram.
  • Hörseltekniska hjälpmedel: Mötet diskuterade ett e-brev från Johan Hammarström. Han skriver i brevet att landstingen ofta har för små budgetar för hörseltekniska hjälpmedel samt att landtingen inte skriver av hjälpmedlen i tillräckligt hög takt. Detta medför att många landsting har flera år gammal hörselteknisk utrustning och inte kan köpa in nya moderna hjälpmedel. Dessutom har idag vuxna hörselskadade med arbete möjlighet att få ekonomisk hjälp på upp till 100 000 från Försäkringskassan, för att köpa in hjälpmedel till arbetsplatsen. Hammarström uppmärksammade oss på att barn och ungdomar med hörselskada som går i skolan inte har möjlighet att ansöka om motsvarande ekonomiskt bidrag. Detta ska undersökas närmare av Isabel, Susanne och mig, resultatet presenteras på ett senare POP-möte i vår.
  • Mötesdagar: PoP vill vara öppet för intresserade medlemmar, en förutsättning att mötena ligger på lämpliga tidpunkter. För medlemmar som inte bor i Stockholms området kan det vara bekymmersamt att åka till huvudstaden för att ha möte på mitt i veckan. Vi beslutade att på prov lägga nästa möte fredagen den 12 mars kl 15-17.

Om du har några idéer, tankar eller funderingar om PoP kan du skicka ett e-brev till pop (kanelbulle) uh (punkt) se

// Kave Noori, medlem av Publicitetes- och påverkansgruppen.

Inga kommentarer: