fredag 30 mars 2012

Glädjande seger för meritpoäng för teckenspråk!

Meritpoäng för teckenspråk = sant! Den 29.4 beslutade utbildningsutskottet att
teckenspråk ska likställas med moderna språk och därmed ges meritpoäng. Detta är
en fråga som drivits länge av bl.a. Unga Hörselskadade med Sveriges Dövas
Riksförbund i spetsen. Flertalet av de andra hörselorganisationerna har drivit
frågan. Igår behandlades en motion om meritpoäng för teckenspråk som
Miljöpartiet och Socialdemokraterna skrivit och det är alltså den som nu har
enat röstats igenom i utbildningsutskottet. Riksdagen planerar att ta det
formella beslutet den 19 april. Läs SDR:s pressmeddelande här: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sveriges_dovas_riksforbund/pressrelease/view/glaedjande-delseger-foer-teckenspraakets-staellning-i-sverige-746692
Riksdagens pressmeddelande här: http://www.riksdagen.se/sv/Start/Press-startsida/pressmeddelanden/2011121/Utbildningsutskottet-vill-att-teckensprak-ska-kunna-ge-meritpoang/

Inga kommentarer: