onsdag 29 februari 2012

UH på möte hos Utbildningsdepartementet om skolutredningen

Unga Hörselskadades vik. Generalsekreterare besökte den 13 februari Utbildningsdepartementet
tillsammans med HRF och SDR för ett möte om den pågående utredningen om en flexibel specialskola. Mötet genomfördes på uppdrag av ett flertal hörselorganisationer (se längst ned) och handlade om hur specialskolan ska se ut i framtiden. Vi träffade två tjänstemän som arbetar med utredningen på Utbildningsdepartementet. Syftet med mötet var att samtala kring den nationella samordnare som presenteras i utredaren Ann-Marie Beglers delbetänkande ”Med rätt att välja”.

De frågor vi lyfte var att den nationella samordnarens uppdrag ska präglas av
långsiktighet och att det bör ingå i samordnarens uppdrag att se hur man kan
starta Regionala Resurscenter där kompetens kring hörselfrågor ska samordnas
så att barn, föräldrar, lärare, rektorer och elevhälsan kan få grundläggande
information om det enskilda barnets/elevens kommunikativa förutsättningar. Vi sa
också att vi tycker att förskoleverksamhet måste ingå i den nationella
samordnarens uppdrag. Vi får se vad som händer med våra förslag i den
proposition som Utbildningsdepartementet ska presentera senare i vår.

Hörselorganisationer som vi företrädde:
Hörselskadades Riksförbund, Föreningen
Sveriges Dövblinda, Sveriges Dövas Riksförbund, Riksförbundet för döva,
hörselskadade och språkstörda barn, Sveriges Dövas Ungdomsförbund, Dövblind
Ungdom och Unga Hörselskadade.

Mvh
/ Jennika Landin, vik. Generalsekreterare

Inga kommentarer: