tisdag 28 september 2010

Meritpoängskampen fortsätter

Vi på UH har ju tillsammans med de andra hörsel- och dövorganisationerna jobbat länge för att teckenspråk för hörande på gymnasiet ska ge meritpoäng. Nu i höst måste meritpoängsssystemet ses över och vi på UH var som vanligt snabba med att kolla efter med utbildningsdepartementet hur det går. Se mailsvar nedan. Känns kul att det arbetet vi lägger ner ger resultat och att utb.dep vet vilka vi är och vad vi vill. :-)

/Josefine Hedlund, kommunikatör UH
---
Hej Josefine,

Tack för ditt mail till Tobias Krantz. Han har bett mig, en av hans medarbetare i din politiska staben, att skriva tillbaka till dig.

Frågan om i vilken ordning och vilka delar av de nya antagningsreglerna som ska ses över bereds för närvarande inom regeringskansliet. Efter tidigare kommunikation och då främst U2010/3434/DL är vi också väl medvetna om att Unga Hörselskadade skulle vilja se en annan utformning av meritpoängssystemet. Som vi då klargjorde finns era synpunkter givetvis med i den fortsatta beredningen av tillträdesreglernas utformning.

Med vänliga hälsningar

Erik Scheller
Departementsledningen
Utbildningsdepartementet

Inga kommentarer: